Odborné

Kurzy Tactical First aid course jsou kurzy první pomoci určené pro skupiny zájemců z řad bezpečnostních složek, hasičů, bezpečnostních služeb a jednotlivců zabývajících se aktivitami v nebezpečném prostředí. Kurzy vycházejí z doporučení pro taktickou medicínu Tactical Emergency medical support a Tactical emergency casualty care .

Instruktoři:

Certifikovaní instruktoři služební přípravy PČR, AČR, s dlouholetou praxí. Členové záchranné služby.

Vzdělávání:

Combat life saver course AČR, SWAT medic course U.S. BELTON Police/EMS/Fire shool, ATLS, Instruktor První pomoci, Tactical Medic for Greece Special Forces, CLS lékařská fakulta Hradec Králové, CLS for US Army - Europe

Kurzy jsou rozděleny do kategorií podle rozsahu vzdělávání a potřeb zadavatele

 

 

Úroveň: BASIC ( FIRST RESPONDER)

Základní kurz pro pracovníky kteří provádí zákroky a plní úkoly v nebezpečném prostředí, dále pro osoby, které v týmu mají úkoly zdravotnického zajištění (tactical life saver).

 

 

Časová dotace: 20 hodin (2 dny)

Potřebné vybavení : Pracovní oděv dle zařazení, taktické vybavení, dle zařazení

Počet účastníků : max. 12

Prostory: učebna + venkovní cvičiště

Ukončení kurzu: Certifikát o absolvování se splněním všech požadavků, osvědčení o absolvování

 

 

Obsah kurzu:

  1. Den

Úvod do taktické první pomoci

Příprava a plánování

Taktické a zdravotnické zvládnutí zraněného v nebezpečném prostředí (HOT zone)

Správné zhodnocení stavu zvládnutí paniky a extrakce z nebezpečného prostředí

Seznámení a nácvik se zdravotnickým materiálem v nebezpečné zóně (volba a výběr materiálu)

aktické a zdravotnické zvládnutí zraněného v relativně bezpečné zóně (WARM zone)

Identifikace a zvládnutí masivního krvácení

Seznámení a nácvik s materiálem pro taktické prostředí

Zhodnocení stavu vědomí zraněného

Zhodnocení a zajištění průchodnosti dýchacích cest nácvik manuálního zajištění a zajištění pomocí pomůcek

Zvládnutí spinálních poranění

Zhodnocení dýchání a jeho podpora

Řešení problémů s dýcháním a zranění hrudníku

Zvládnutí resuscitace

Ukázka Automatického externího defibrilátoru

Identifikace, prevence a zvládnutí šoku

Nácvik manipulace se zraněným

Nácvik kompletního vyšetření

Nácvik manipulace s veškerým zdravotnickým materiálem v nekomfortním prostředí.

 

2. Den

Reálné modelové situace zaměřené na prostředí a činnost skupiny.

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak tak jako v reálných zákrocích.

Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci.

Modelové situace se následně ve skupině vyhodnocují a opravují se případné chyby tak aby byla zpětná vazba ne celý zákrok.

CENA KURZU: 2500,- Kč (cena je včetně 21% DPH)

Kurzovné je rozděleno na dvě části - záloha a doplatek. Zálohu tvoří 500 Kč, které po výzvě pořadatele zašlete nejpozději jeden měsíc před datumem konání tohoto kurzu na účet pořadatele, a doplatek, tedy zbytek částky, který uhradíte hotově na místě v den pořádání kurzu.

 

 

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, doprava, střelivo atd. si účastník hradí sám.

 

 

Úroveň: ADVANCET

Na dotaz

 

Na přání zadavatele je možné vytvořit kurzy pro specifické skupiny jako třeba psovody (Canine K-9 tactical first aid), pyrotechnická služba (blast syndrom, rozsah rizika ) aj.