Pro veřejnost

Kurzy první pomoci pro laiky

 

Resuscitace 2015 + AED ………………………………………..……………………..2 hodiny

4 hodiny pro život………………………………………………………………………...4 hodin

První pomoc u život ohrožujících stavů……………………………..………….6 hodin

Rozšířená první pomoc…………………………………………………………….…..8 hodin

Praktická resuscitace…………………………………………………………….………4 hodiny, max. 12 osob v kurzu

Školení první pomoci pro zaměstnance – BASIC………………..………….6 hodin

Školení pro zaměstnance – Advanced (po absolvování kurzu BASIC)..8 hodin

Praktické nácviky první pomoci……………………………………………….…...6 hodin, max. 12 osob v kurzu

 

 

Kurzy první pomoci pro tísňové složky

 

První pomoc u život ohrožujících stavů……………………..6 hodin

Základy první pomoci v Taktickém prostředí…………….8 hodin (vhodné pro členy bezpečnostních agentur a dobrovolných hasičů)

První pomoc v taktickém prostředí……………………………..20 hodin 2 dny, max. 12 osob v kurzu (vhodné pro členy Městských policií, PČR, HZS, aj.)

Tactical life saver……………………………………………………..40 hodin 4 dny, max. 12 osob v kurzu

Vhodné pro členy bezpečnostních agentur zabývajících se dopravou cenin a nebezpečných nákladů, členy MP, PČR, HZS, SDH, Celní stráže, specializační kurz

 

Praktické nácviky první pomoci v taktickém prostředí (POLICE a FIRE)…………8 hodin, max. 12 osob v kurzu